Excetek EDM Prices for Bulgaria, Greece, Macedonia & Romania

Цени на машини Excetek в България

ExW warehouse of SodicoM-BG in Pomorie, Bulgaria (w/o VAT)
(склад на „СодикоМ-БГ“ ЕООД в град Помориебез ДДС).

Please contact us for actual prices for the moment
Свържете се с нас за актуални цени на момента!

HD35Z
(in stock / в наличност)

ZNC Small-Hole EDM „Superdrill“
Ерозийна пробивна „супердрел“ ZNC 
(c програмиране по ос Z )

EUR16’990.–
NEW/за нова)

32’990 BGN/лева
(new/за нова)

V400G Plus CE

 Wire-Cut EDM // Ерозийна нишкова CNC-машина
+ AWT ( автоматично зареждане на нишка )
+ XY scales ( оптични линейни сензори XY )

+ AVR ( автостабилизатор на напрежение )
+ Chiller ( прецизен охладител на диелектрик )

+ MacroWire = вградено автопрограмиране
EUR72’950.–
NEW/за нова)
EUR62’900.–
(showroom/
от шоурум)
141’950 BGN/лева
(new/за нова)
122’900 BGN/лева
(showroom/
от шоурум)

NP500L CE

Wire-Cut EDM ( XY flat linear )
Ерозийна нишкова CNC-машина c плоски линейни двигатели XY

+ AWT ( автоматично зареждане на нишка )
+ XY scales ( оптични линейни сензори XY )
+ AVR ( автостабилизатор на напрежение )
+ Chiller ( прецизен охладител на диелектрик )
+ MacroWire = вградено автопрограмиране
EUR84’950.–
NEW/за нова
Специална цена 
165’950 BGN/лева
ED30Z
( XYZ=300×200×200mm )
ZNC EDM ( Z-axis programmable )
Ерозийна копирно-обемна ZNC-машина
( c програмиране по ос Z )
EUR17’990.–
(showroom/
от шоурум)
34’990 BGN/лева
    

Консумативи за ерозийни машини

Продукт

Мярка / количество

Цена без ДДС

Ерозийна месингова твърда нишка Der Shin DSB/H
DSB/H Ø 0.25 мм (K160-8kg) CuZn40
DSB/H Ø 0.25 мм (K200-16kg) CuZn40

8 кг/ролка 
16 кг/ролка

23.90 лева/кг

Der Shin Wire