Excetek EDM Prices for Bulgaria, Greece, Macedonia & Romania

Цени на машините Excetek в България

ExW warehouse of SodicoM-BG in Pomorie, Bulgaria (w/o VAT)
(склад на “СодикоМ-БГ” ЕООД в град Помориебез ДДС).

Please contact us for actual prices for the moment
Свържете се с нас за актуални цени на момента!

HD35Z

ZNC Small-Hole EDM “Superdrill”
Ерозийна пробивна “супердрел” ZNC 
(c програмиране по ос Z)

US$20’70038’900 BGN/лева
(new/за нова)
34’000 BGN/лева
(from showroom/
от шоурум)

V400G Plus CE

 Wire-Cut EDM // Ерозийна нишкова CNC-машина
+AWT (автоматично зареждане на нишка)
+XY scales (оптични линейни сензори XY)
+AVR (автостабилизатор на напрежение)
+Chiller (прецизен охладител на диелектрик)
+MacroWire = вградено автопрограмиране
Специална цена 
US$79’900
Специална цена 
142’900 BGN/лева

NP500L CE

Wire-Cut EDM (XY flat linear)
Ерозийна нишкова CNC-машина c плоски линейни двигатели XY

+AWT (автоматично зареждане на нишка)
+XY scales (оптични линейни сензори XY)
+AVR (автостабилизатор на напрежение)
+Chiller (прецизен охладител на диелектрик)
+MacroWire = вградено автопрограмиране
Специална цена 
US$96’800
Специална цена 
164’900 BGN/лева
ED30Z
(XYZ=300×200×200mm)
ZNC EDM (Z-axis programmable)
Ерозийна копирно-обемна ZNC-машина
(c програмиране по ос Z)
US$19’80037’000 BGN/лева
HD400C-50N
(XYZ=300×200×200mm)
CNC Die-Sinking EDM
Ерозийна обемна CNC-машина
US$48’900
продадено
продадено
    

Консумативи за ерозийни машини

Продукт

Мярка / количество

Цена без ДДС

Ерозийна месингова твърда нишка Der Shin DSB/H
DSB/H Ø 0.25 мм (K160-8kg) CuZn40
DSB/H Ø 0.25 мм (K200-16kg) CuZn40

8 кг/ролка 
16 кг/ролка
24.90 лева/кг
Der Shin EDM wire electrode