Мостри на ерозийно (електроискрово) рязане с нишково-ерозийни машини Excetek

Термините (употребявани в България):
ерозийно нишково рязане = електроерозийно нишково рязане = електроискрово нишково рязане = нишково ерозийно рязане = нишково EDM рязане = ерозионно нишково рязане = ерозиращо нишково рязане = ерозиране на тел

Ерозийно нишково рязане на инструментална стомана
Материал: 1.2767  EN ISO 4957 (EN / DIN: X45NiCrMo16)

Дебелина = 24 мм // Дължина на рязането: 814 мм 
Крайна грапавост Ra = 0.6 микрона // 
Брой на проходи: 3 

 на нишка: 0.25 мм (месинг) // Използвана дължина: 2500 м
Време на рязане: 8 ч 20 мин

EDM wire-cutting of instrumental steel
Material: 1.2767  EN ISO 4957 (EN / DIN: X45NiCrMo16)

Workpiece thickness = 24 mm // Cutting length: 814 mm 
Final surface roughness Ra = 0.6 micron // 
No of cuts: 3 

Wire ∅: 0.25mm // Used wire length: 2500 m (brass)
Machining time: 8 h 20 min

Ерозийно нишково рязане на инструментална стомана
Материал: 1.2767  EN ISO 4957 (EN / DIN: X45NiCrMo16)

Дебелина = 70 мм // Дължина на рязането: 304 мм 
Крайна грапавост Ra = 0.8 микрона // 
Брой на проходи: 3 

∅ на нишка: 0.25 мм (месинг) // Използвана дължина: 1500 м
Време на рязане: 5 ч

EDM wire-cutting of instrumental steel
Material: 1.2767  EN ISO 4957 (EN / DIN: X45NiCrMo16)

Workpiece thickness = 70 mm // Cutting length: 304 mm 
Final surface roughness Ra = 0.8 micron // 
No of cuts: 3 

Wire ∅: 0.25mm // Used wire length: 1500 m (brass)
Machining time: 5 h

Ерозийно нишково рязане на инструментална стомана
Материал: SKD11 (DIN 2X165CrMoV12 // Русия – Х12МФ)

Дебелина = 50 мм // Дължина на рязането: 140 мм 
Крайна грапавост Ra = 0.5 микрона // 
Брой на проходи: 5 

∅ на нишка: 0.25 мм (месинг) // Използвана дължина: 2100 м
Време на рязане: 6 ч 55 мин

EDM wire-cutting of instrumental steel
EDM wire-cutting: SKD11
 (DIN 2X165CrMoV12)

Workpiece thickness = 50 mm // Cutting length: 140 mm 
Final surface roughness Ra = 0.5 micron // 
No of cuts: 5

Wire ∅: 0.25mm // Used wire length: 2100 m (brass)
Machining time: 6 h 55 min

Ерозийно рязане на стомана SKD11
Дебелина на заготовка t = 60 мм
Дължина на рязането: 180 мм 
Грапавост Ra = 0.5 микрона
Брой на проходи: 5 

∅ на нишка: 0.25 мм (месинг)
Използвана дължина: 2650 м

Време на рязане: 8 ч 50 мин

EDM wire-cutting of  SKD11 
Workpiece thickness t = 60 mm
Cutting length: 180 mm 
Final surface roughness Ra = 0.5 micron
No of cuts: 5

Wire ∅: 0.25mm
Used wire length: 2650 m (brass)
Machining time: 8 h 50 min

Ерозийно конусно рязане – ЪГЪЛ на КОНУСА = 10°
Материал: SKD11 (DIN 2X165CrMoV12 // Русия – Х12МФ)

Дебелина на заготовка = 50 мм // Дължина на рязането: 231 мм 
Крайна грапавост Ra = 0.7 микрона // 
Брой на проходи: 3 

∅ на нишка: 0.25 мм (месинг) // Използвана дължина: 2000 м
Време на рязане: 6 ч 40 мин

EDW Taper Cutting – TAPER ANGLE = 10°
Material: SKD11
 (DIN 2X165CrMoV12 // Русия – Х12МФ)

Workpiece thickness = 50 mm // Cutting length: 231 mm 
Final surface roughness Ra = 0.7 micron // 
No of cuts: 3

Wire ∅: 0.25mm // Used wire length: 2000 m (brass)
Machining time: 6 h 40 min

Материал: SKD11
Дебелина на заготовка t = 50 мм
Дължина на рязането: 294 мм 
Грапавост Ra = 0.5 микрона
Брой на проходи: 5 

∅ на нишка: 0.25 мм (месинг)
Използвана дължина: 2150 м

Време на рязане: 7 ч 10 мин

Material: SKD11 
Workpiece thickness t = 50 mm
Cutting length: 294 mm 
Final surface roughness Ra = 0.5 micron
No of cuts: 5

Wire ∅: 0.25mm
Used wire length: 2150 m (brass)
Machining time: 7 h 10 min

Ерозийно конусно рязане – ЪГЪЛ = 5°
Материал: IMPAX

Дебелина на заготовка t = 36 мм
Дължина на рязането: 385 мм 
Грапавост Ra = 0.5 микрона
Брой на проходи: 5 

∅ на нишка: 0.25 мм (месинг)
Използвана дължина: 1600 м

Време на рязане: 6 ч 40 мин

EDW Taper Cutting – TAPER ANGLE = 5°
Material: IMPAX

Workpiece thickness t = 36 mm
Cutting length: 385 mm 
Final surface roughness Ra = 0.5 micron
No of cuts: 5

Wire ∅: 0.25mm
Used wire length: 1600 m (brass)
Machining time: 6 h 40 min

Ерозийно нишково рязане на стомана IMPAX
t = 10 мм // Дължина на рязането: 110 мм 
Грапавост Ra = 0.4 микрона // 
Брой на проходи: 4

∅ на нишка: 0.25 мм (месинг) // Дължина: 1200 м
Време на рязане: 4 ч

EDW cutting – material: IMPAX
t = 10 mm // Cutting length: 110 mm 
Final surface roughness Ra = 0.4 micron // 
No of cuts: 4

Wire ∅: 0.25mm // Used wire length: 2100 m (brass)
Machining time: 4 h