AWT

Вдяване = 10 сек!

Надеждна и бърза система за автоматично вдяване (зареждане) на нишковия електрод (AWT)

AWT=
=Automatic Wire Threading=
=автоматично вдяване на нишка

Термините (употребявани в България):
ерозийна нишкова машина = електроерозийна нишкова машина = електроискрова нишкова машина = нишкова EDM машина = ерозионна нишкова машина = ерозираща нишкова машина = машина за рязане EDM

Скоростно и надежно Автозареждане на нишка (AWT).

Вдяване за 10 сек! Дебелина на детайл до 800 мм!

  • Бързодействащ механизъм на автоматично вдяване (зареждане) на нишковия електрод
  • Непрекъсната работа с перфектен механизъм за презареждане в точка на отчупване
  • Вдяване под вода (потопено вдяване)
  • Намаляване на натоварването на оператора по време на многоконтурна обработка

Непрекъсната
автоматична 
работа, 
без
оператор,
денонощно

Зареждащата система EXCETEK AWT е с перфектен дизайн, осигуряващ денонощна автоматична работа на машината, без присъствието на оператор. За разлика от други подобни устройства, зареждащото устройство Excetek е в състояние да зарежда надеждно нишковият електрод в точката на скъсване, ако такова се случи по някаква причина.
Водната струя дава възможност за вдяване с електрод автоматично при дебелина на детайла до 800 мм.

Непрекъсната работа с перфектен механизъм за пре-вдяване в точка на отчупване

Вдяване в потопено състояние през дълбочина на 200 мм

Вдяване на нишка в точката на отчупване през детайла с дълбочина 400 мм

Автоматично вдяване с отгряване

ВДЯВАНЕ В ТОЧКА НА ОТЧУПВАНЕ

Отгряването е необходимо за изправяне на нишката. Нишката може да бъде насочена в точката на отчупване по време на обработката, практически със 100 % успех и без нужда от връщане към началната точка на рязане.

ПОТОПЕНО АВТОМАТИЧНО ВДЯВАНЕ

Вдяването на нишката е безпроблемно дори по време на потопена обработка, което премахва необходимостта от източване и пълнене на работната вана.

МНОГОКОНТУРНА ОБРАБОТКА

В редките случаи, когато машината не може да извърши презареждане при многоконтурна обработка, системата прави преход към следващия контур. Местоположението на пропуснатия контур автоматично се запазва в паметта на машината и може да бъде извикано по-късно, след завършване на рязането.

Скоростно автозареждане (вдяване) на нишка

Многоконтурно рязане: завършване ⇒ отчупване ⇒ презареждане ⇒ рязане

Дебелина на детайл
= 100 мм,

многослоен детайл 

Отгряване на нишка и отчупване: 10 сек

Вдяване: 10 сек

Дебелина на детайл
= 800 мм

(машини от серия V)

Автоматично вдяване под вода в точка на отчупване

AWT EXCETEKДА
ДРУГИ МАШИНИ???