MACRO WIRE

CAM софтуер, инсталиран в нишкови ерозийни машини Excetek.
Автоматизирано програмиране на ерозийно нишково рязане.

CAM = Computer-Aided Machining = компютърно подпомагано обработване (компютърно програмиране на обработка)

Мощно CAM решение, специално разработено за автоматизиране на генерирането на NC кодове за нишкови ерозийни CNC машини.

Тази платформа е най-предпочитаната и широко използвана 2D CAD система. Macro Wire използва най-новите техники за програмиране, които осигуряват гъвкава и лесна за използване платформа за инженерите, работещи с нишкови ерозийни машини.

Персонализираният от потребителя постпроцесор дава гъвкавост за поддръжка на различни видове машини, като Excetek, Mitsubishi, Makino, Sodick, YCM, Accutex, Joemars, Chmer, AGIE Charmilles (GF), Fanuc, Hitachi, Ona и др.

С помощта на вградената функция за конфигуриране на NC, постпроцесорите могат да бъдат конфигурирани да извеждат програми, много близки до или точно такива, каквито инженерите искат.

С Macro Wire можете да програмирате вашата обработка, като използвате директно Excetek CNC
и/или с персонален компютър