SodicoM-BG мостра - сбор на поансони

SodicoM-BG мостра на рязане с Excetek V400G – сбор на поансони