Ерозийна нишкова машина с плоски линейни двигатели Excetek NP400L

Excetek NP400L – прецизна ерозийна нишкова машина с плоски линейни двигатели