Excetek AWT construction

Бързодействащ механизъм на автоматично зареждане на нишка