ерозийна или електроискрова или електроерозийна обработка

ерозийна или електроерозийна или електроискрова обработка (машина)